مرکز تعمیرات پرینتر آلفا

تعمیرات انواع پرینتر ، تعمیرات انواع دستگاه کپی ، تعمیرات دستگاه فکس

تعمیرات دستگاه اسنکر ، شارژ کارتریج ، تعویض قطعات خراب با قطعات نو و …